مستمر خون اهدا کنید

محسن هاشمی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با حضور در مرکز انتقال خون وصال، ضمن اهدای خون، از مردم خواست به صورت مستمر خون اهدا کنند.

 

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی با حضور در مرکز اهدای خون وصال از هموطنان خواست تا اهدای خون مستمر را در برنامه زندگی خود قرار دهند.

ادامه خواندن مستمر خون اهدا کنید