تضعیف پرستاری با دستورالعمل های خلق الساعه/ پشت پرده جریان خزنده

فرشته های فداکار‎ / روز پرستار

دبیرکل خانه پرستار، از ابلاغ دستورالعمل های خلق الساعه که منجر به تضعیف جایگاه مدیریت پرستاری در کشور می شود، به شدت انتقاد کرد.

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، به دستورالعمل نحوه اداره بخش های بیمارستانی اشاره کرد و گفت: ابلاغ این دستورالعمل در راستای دستورالعمل های خلق الساعه ای است که بدون پشتوانه کارشناسی و مشورت گرفتن از صاحبان اصلی فرایند و همچنین صاحب نظران این عرصه، صورت می گیرد.

ادامه خواندن تضعیف پرستاری با دستورالعمل های خلق الساعه/ پشت پرده جریان خزنده